هفده عادت مدیران پروژه موفق

مدیران پروژه۱-حفظ کلان نگری و پرهیز از ورود به جزئیات پروژه
۲-تعریف نظام رفتاری مناسب تیم پروژه
۳-پیشگام بودن در رعایت نظام رفتاری مناسب
۴-ارتباطات بسیار مناسب با ذینفعان پروژه
۵-برنامه ریزی قبل از اجرا
۶-کنترل پروژه بر اساس گزارشات به روز و کم حجم
۷-تامین نیازهای فعالیت ها، بخش ها و اعضای تیم پروژه اعم از بودجه، فضا، منابع، آموزش و …
۸-تاکید بر تهیه ورودی های برنامه پروژه توسط متخصصین فعالیت ها
۹-حمایت از کار تیمی در تمامی فرایندهای مدیریت پروژه
۱۰-ایجاد فضای کاری دوستانه و لذت بخش در پروژه
۱۱-حمایت از تیم پروژه در زمان بروز خطاها
۱۲-ایجاد علاقه و انگیزه در تیم پروژه
۱۳-ایجاد مسیر رشد و تعالی برای هر یک از اعضای تیم پروژه
۱۴-احترام به شخصیت و تخصص هر یک از اعضا و بخش های تیم پروژه
۱۵-حل تعارضات تیم پروژه
۱۶-طراحی اجرای سیستم انتقادات و پیشنهادات از تمامی ذینفعان پروژه اعم از تیم پروژه
۱۷-کمک به رفع مشکلات فردی اعضای تیم پروژه

همچنین می‌توانید دوره مجازی کوتاه مدت “مدیریت و رهبری کسب و کار” را خریداری کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *