نسل سوم بازاریابی

3

با گسترش ارزش‌گرائی، ما شاهد ظهور نسل سوم بازاریابی هستیم نسل سوم بازاریابی عصر ارتقاء ارزش‌گرایی است البته ارزش‎گرایی در نسل دوم بازاریابی ظهور کرد اما ارزش‎گرایی در نسل دوم عمدتاً مبتنی بر ارزش‌های مادی مشتریان استوار بود در حالیکه در نسل سوم نه تنها نیازها و ارزش‌های مادی مشتریان، بلکه نیازهای شدید اجتماعی، عدالت اجتماعی، زیست محیطی و خودشکوفایی در سبد ارزش آفرینی شرکت‌ها جایگاه رفیع می‌یابد شرکت‌ها علاوه بر ذهن و قلب بلکه در تلاش برای پیوندهای روحی با مشتریان و جامعه از طرق توجه به نیازهای انسانی و روحی آنان بر می‌آیند هدف نسل سوم بازاریابی مانند عصر مشتری مداری دستیابی به رضایت و وفاداری مشتریان از طریق توجه به ارزش‌های مادی و معنوی آنان و همچنین جلب نظر موافق افراد جامعه از طریق احترام به ارزش‌های انسانی و اجتماعی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی است در حقیقت شرکت‎ها در عصر جدید ماموریت‎ها، چشم اندازها و ارزش های وسیع تری را به جهان ارائه می دهند بازاریابی نسل سوم مفاهیم را در عرصه آرمان‎ها، ارزش ها و روح انسانی توسعه می دهد و این موضوع نه یک انتخاب بلکه ضرورت برای شرکت هایی است که می خواهند حضور خود را در بازار تداوم بخشیده و موقعیت رقابتی خود را حفظ یا ارتقاء نمایند.

شرکت‌هائی که به نسل سوم رسیده باشند تلاش خواهند نمود با ارائه راه طلایی به نگرانی های مشتریان پاسخ داده و امیدها را در رابطه با رفع مشکلات و تخریب های زیست محیطی و ارزش های اجتماعی افزایش دهند در این دوره شرکت ها تلاش می کنند خود را با ارزش های متعالی‎تر متمایز نمایند.

مقایسه نسل های سه گانه بازاریابی نشان می دهد که تفاوت‌های بنیادین در آن‌ها قابل مشاهده است که می توان آنها را در ابعادی بیان نمود.


الزامات و تفاوت
های نسل‌های سه‌گانه بازاریابی

چیزی که از نظر رقابت پذیری اهمیت فراوان دارد شناخت تفاوت‎های نسل‎های بازاریابی است و همین تفاوت‎ها است که باعث تفاوت در کارکردها می باشد.

در این رابطه می توان تفاوت‎های آن‎ها را در قالب معیارهای مشخص ارائه نمود که هدف بازاریابی، نیروهای تاثیرگذار، نگاه شرکت به بازار، مفهوم کلیدی بازاریابی، خط مشی های بازاریابی ، ارزش های پیشنهادی ، و تعامل با مصرف کنندگان از مهمترین آنها است.

جدول زیر به اختصار این تفاوتهای هفتگانه را تبین نموده است.

2

 مقایسه فوق نشان می دهد:

  • بازاریابی نسل اول محصول محور، نسل دوم مشتری محور نسل سوم ارزش محور است.

1

  • هدف بازاریابی نسل اول فروش بیشتر، نسل دوم حفظ مشتریان ونسل سوم تبدیل جهان به محیطی بهتر برای زندگی است.
  • نیروهای موثر برای نسل اول انقلاب صنعتی، نسل دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات و نسل سوم نسل‎های جدید فناوری است.
  • نگرش شرکت‎ها به بازار در نسل اول خریداران انبوه با نیازهای مادی ،در نسل دوم مصرف کنندگان باهوش که ذهن و قلب دارند و در نسل سوم انسان کامل که ذهن، قلب و روح دارد.
  • مفهوم کلیدی بازاریابی در نسل اول توسعه محصول ،در نسل دوم توسعه محصول وخدمت و در نسل سوم توسعه ارزش‎ها ست.
  • ارزشهای پیشنهادی نسل اول بازاریابی ارزشهای کارکردی ،نسل دوم کارکردی و عاطفی ،نسل سوم کارکردی عاطفی و معنوی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *