عوامل رضایت شغلی

806253_631
محققان مدت هاست در جست وجوی تعیین علل اساسی رضایت از شغل در سازمان و اداره هستند.تاکنون آن ها توانسته اند به رشته ای از عوامل ثابت و مرتبط با ضایت شغلی دست یابند، اما دست یابی به یک الگوی جامع تجربی تحقق نیافته است. می توان به اختصار به چند عامل که در این زمینه از اهمیت بیش تری برخوردارند، اشاره کرد.

پورتر (W. Porter) و استیرز (M.Steers) به چهار عامل ذیل اشاره کرده اند:
۱- عوامل سراسری سازمان، یعنی متغیرهایی که به طور وسیع در مورد بیش تر کارکنان صدق می کند مثل حقوق و فرصت های ارتقا.
۲- عوامل بلافصل محیط شغلی، متغیرهایی که گروه های شغلی را تشکیل می دهد همانند: شیوه سرپرستی و کیفیت روابط با همکاران، شرایط کار و محل کار.
۳-عوامل محتوایی یا فعالیت های بالفعل شغلی مانند: قلمرو شغل (میزان تنوع، استقلال ومسؤولیت) و وضوح نقش.
۴-عوامل فردی: ویژگی هایی که یک فرد را از دیگری متمایز می سازد: همچون سن، سنوات خدمت و شخصیت (اعتماد به نفس، عزم و بلوغ)

لاک (E. A. Locke) مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را چنین خلاصه می کند:
۱-کار پر مخاطره ذهنی که فرد می تواند با موفقیت با آن سازگار شود (موفقیت در سازگاری با کار).
۲-علاقه فردی به خود شغل که هر قدر علاقه فرد به شغل بیش تر باشد میزان رضایت او بیش تر خواهد بود.
۳-کاری که از نظر جسمانی بیش از حد خسته کننده نباشد (هر قدر فرد بیش تر خسته شود، رضایتش کم تر خواهد بود و هر قدر کم تر خسته شود میزان رضایتش بیش تر خواهد بود).
۴-پاداش برای علمکرد، منصفانه، آموزنده و منطبق با خواست فرد باشد.
۵-شرایط کار که با نیازهای فیزیکی سازگار باشد و به اهداف شغلی کمک کند.
۶-احساس احترام به نفس از سوی شاغل; او هر قدر از سوی دیگران نسبت به خود بیش تر احساس احترام کند، میزان رضایتش بیش تر خواهد بود.
۷-عواملی که در محیط کار، نیاز به ارزش های شغلی را تسهیل می کند; از قبیل افزایش حقوق و ترفیع….

.
انصاف و عدالت در پرداخت نیز با رضایت شغلی ارتباط دارد.هر قدر انصاف و عدالت در پرداخت بیش تر و بهتر رعایت شود، میزان رضایت شغلی بالاتر است و هر قدر میزان رضایت بیش تر باشد، عملکرد کارگر و کارمند نیز بالاتر می رود.همچنین رضایت شغلی به وسیله پرداخت پاداش و تشویق کردن نیز بالا می رود.نگرش های فرهنگی، خدمات درمانی و تسهیلات رفاهی در بالا بردن میزان رضایت شغلی دخالت دارند.
جورج و جونز چهار عامل اساسی را در میزان و سطح رضایت شغلی مؤثر می دانند:
۱٫شخصیت و صفات شخصیتی ۲٫ارزش ها ۳٫موقعیت کار و شغل ۴٫تاثیر اجتماعی.

222

برخی دیگر نیز برای رضایت شغلی ده عامل را ذکر کرده اند:

ایمنی و بهداشت کار، ساعات کار و نوبت کاری، امنیت شغلی و پیشرفت کار، برخورد عادلانه در محل کار و میزان جذب کارکنان در سازمان، مشارکت کارکنان و کارمندان در تصمیم گیری، محتوای کار و تحقق ظرفیت های کاری کارمندان و کارکنان، تغییرات در سازمان کار، پاداش کافی و عادلانه، مسؤولیت اجتماعی، کار و خانواده و فراغت.
وودمن (W. Woodman) و هل ریجل (Don Hellriegel) در کتاب خود، در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، به این عوامل اشاره می کنند: صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار.
شرتزر (Bruce. E. shertzer) عوامل ذیل را در رضایت مندی شغلی مؤثر می داند: حقوق، امنیت کاری و ثبات شغلی، شرایط کاری خوب، امکان پیشرفت و ترقی، و روابط انسانی.

.
کورمن این عوامل مؤثر را به دو دسته تقسیم می کند:
۱٫عوامل محیطی مثل سطح شغل، محتوای شغل، رهبری ملاحظه کار، دست مزد و فرصت های ترفیع.
۲٫عوامل شخصی مثل سن، سطح تحصیلات و جنسیت.
هر قدر شغل از لحاظ سطح، مسؤولیت، استقلال و تنوع بالاتر باشد، مطلوب تر است، هر چند به نسبتی که فرد در سطح بالاتری قرار داشته باشد (بر حسب تحصیلات، توانایی ها و مانند آن) ، سطح لازم این خصوصیات برای کسب خشنودی باید بالاتر باشد.
همان گونه که ملاحظه می شود، صاحب نظران بسیاری به ذکر عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرداخته اند.با نظری اجمالی به نوشته های اینان، چنین به نظر می رسد که بسیاری از این عوامل مشترک می باشد.بنابراین، در جمع بندی، این عوامل را می توان چنین ذکر کرد:
۱- عامل اجتماعی (ناشی از جامعه و محیطی که فرد در آن زندگی می کند و نشانگر سطح فرهنگ و دیدگاه های مورد قبول جامعه اوست; مانند میزان ارزش و مقام اجتماعی کارگر و کارمند).
۲- نفس کار (عامل محتوایی کار که مربوط به ذات کار می باشد و از احساس علاقه به شغل مورد نظر ناشی می شود).
۳-محیط کار (هر عاملی که با محیط کاری و فضای کاری سر و کار دارد، مثل ساختمان فیزیکی محل کار و آب و هوا).

منبع:

عباس محمدزاده و آرمین مهروژان، پیشین، ص ۳۷۵/ص ۲۷۹

Leap. L. Terry & Crion. D. Michael, Personal / Human Resource Management ( New York, Macmillan Publishing Company 1989), P. 366-367.

جورج وجونز، رفتارسازمانی، ۱۹۹۹، ص ۷۸

غلامعباس توسلی، جامعه شناسی کار و شغل، تهران، سمت، ۱۳۷۵، ص ۱۶۶ – ۱۷۰

وودمن و هل ریجل، رفتار سازمانی، ص ۵۳

بروس ای.شرتزر، پیشین، ص ۲۰۹

آبراهام.ک.کورمن، روان شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، سروش، ۱۳۷۰، ص ۲۳۶ تا ۳۳۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *