دوره مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (پیش نیاز آزمون pmp و مدرک pmp)

(0 بررسی)
350,000
This course is out of stock
modi_poroj

برای دستیابی موفق به اهداف از پیش تعیین شده در هر پروژه، سازمان‌ نیازمند مدیرانی با این توانمندیهاست:

– رهبری

– مدیریت تیم پروژه، مدیریت پیمانکاران و کارفرما

– قدرت گزارش‌گیری و گزارش‌دهی

انستیتو مدیریت ‌پروژه آمریکا، PMI، برای درک بهتر از این مفاهیم، ابزار و روش‌ها، دوره مدیریت‌پروژه را در ده بخش جداگانه معرفی‌ نموده ‌است.  این ده بخش بر اساس استاندارد Project Management Body Of Knowledge که به‌اختصار با نام PMBOK شناخته ‌می‌شود، می‌باشد.

در این دوره مجازی شما:

– بر بخشهای مختلف استاندارد مسلط می شوید.

– با نحوه به کارگیری این ده حوزه در پروژه ها آشنا می شوند.

– برای دریافت مدرک pmp آماده می شوید.

.

.

.

محتوای دریافتی
ویدئوهای فوق العاده 12 جلسه کامل آموزشی دوره از استاد دوره
– فایل متنی کامل دوره، تکالیف و پاسخ تمرینها
– نمونه سوالها و نکات لازم برای آزمون PMP
 امکانات دوره
امکان دانلود کلیه محتواها
امکان استفاده بر روی موبایل، تبلت و رایانه

.

در دوره مدیریت پروژه چه چیز می آموزیم؟

1 - مقدمه و معرفی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK
معرفی مشخصات پروژه، اشتراکات و تفاوتهای پروژه و تولید ، تعریف مدیریت پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه ، ارکان  یک سیستم مدیریت پروژه
2 - مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه
فرآیند مدیریت پروژه ، چرخه عمر پروژه و مدیریت پروژه  بر اساس ویرایش پنجم PMBOK

3 - مدیریت محدوده پروژه - Project Scope Management
با اجرای این فرایندها اطمینان می‌شود تمام کارهای تعیین شده، (نه کم‌تر، نه‌بیش‌تر، نه غیر از آن) اجرا شده است:  رسمیت دادن به پروژه یا بخشی از آن،  برنامه ریزی برای اجرای دستور کار: تهیه یک برنامه مکتوب به‏ عنوان شالوده‌ گامهای بعدی، تشریح دستور کار: تقسیم پروژه به اجزای کوچک قابل اجرا، تطبیق دستورکار با قرارداد: رسمیت بخشیدن به پذیرش پروژه، کنترل تغییرات دستور کار: کنترل تغییراتی که در حین اجرای پروژه لازم می‏آید

4 - مدیریت زمان پروژه - Project Time Management
با اجرای این فرایندها اطمینان حاصل می‏شود که پروژه در سررسید مقرر به پایان می‏ رسد. تعریف فعالیتها: تعیین یکایک فعالیتهایی که از جمع آنها دستور کار پروژه اجرا می ‏شود. رده ‏بندی فعالیتها: بازشناسی و ثبت وابستگی‏های متقابل فعالیتها، برآورد زمان هر فعالیت: تعیین زمان لازم برای اجرای هر یک از فعالیتها، تهیه برنامه‏ زمان‏بندی: رده ‏بندی فعالیتها و تحلیل زمان اجرا و منابع لازم برای انجام هر یک از آنها، کنترل برنامه‏ زمان‏بندی: مدیریت تغییراتی که ممکن است در برنامه زمان‏بندی پدید آید

5 - مدیریت هزینه پروژه - Project Cost Management
با اجرای این فرایندها اطمینان حاصل می‏ شود که پروژه در چارچوب بودجه پیش‏بینی شده به ‏پایان می‏ رسد:  برنامه ریزی منابع: تعیین منابع (انسانی، مواد، تجهیزات) لازم برای اجرای پروژه در چارچوب زمان تعیین‌شده. برآورد هزینه: تعیین اینکه تأمین هریک از منابع فوق حدوداً چقدر خرج برمی‏دارد. بودجه‏ بندی هزینه ‏ها: تعیین بودجه‏ لازم برای تأمین هزینه‏ های فوق.  کنترل هزینه‏ ها: کنترل تغییرات پدید آمده در بودجه پروژه. 

6 - مدیریت کیفیت پروژه - Project Quality Management
با اجرای این فرایندها یقین می‏ شود اجرای پروژه با مشخصات کیفی ازپیش ‏تعیین ‏شده مطابقت دارد:  برنامه ریزی کیفیت: تعیین استانداردهای مربوط به پروژه و شیوه رعایت آنها. تضمین کیفیت: ارزیابی مستمر نتایج کلی پروژه برای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای مذکور. کنترل کیفیت: نظارت بر پروژه از نظر تطبیق با استانداردهای مربوط و یافتن راهی برای پیرایش ناسازگاری‌ها

7 - مدیریت تدارکات پروژه - Project Procurement Management
مدیریت تدارکات پروژه یعنی تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز (از بیرون سازمان) برای اجرای دستور پروژه و شامل  فرایندهای زیر است: برنامه‏ ریزی تدارکات:‌ تعیین این که چه کالا یا خدماتی،‌چه‏ وقت باید تأمین شود. برنامه ‏ریزی برای مناقصات (و استعلام‌ها): مستندسازی مشخصات کالاها و تعیین منابع تأمین بالقوه. برگزاری مناقصات: دریافت پیشنهادها. گزینش برنده: تعیین مناسب‏ترین فروشنده یا پیمانکار (نه لزوماً صاحب ارزان‌ترین پیشنهاد). کنترل  قرارداد: مدیریت روابط با فروشنده یا پیمانکار. پایان دادن به قرارداد شامل روزآمد کردن و نگاه‌داری سوابق و مدارک برای استفاده‌های بعدی

8 - مدیریت منابع انسانی پروژه - Project Human Resource Management
اجرای این فرایندها اطمینان می‌آورد که از تمام هم وندان (افرادی که به‏ نحوی در اجرای پروژه دخیلند) به بهترین وجه استفاده می‏ شود: سازمان‏دهی: تعیین چارچوب مسئولیتها،‌ اختیارات، ‌و ارتباطات بین هموندان پروژه. جذب نیرو: استخدام و به‏کارگماری افراد لازم. تیم‌سازی: تشکیل گروه‏های مهارتی کوچک و بزرگ برای اجرای پروژه و رهبری آنها

9 - مدیریت ارتباطات پروژه - Project Communications Management
اجرای این فرایندها اطمینان می‌آورد که اطلاعات پروژه،‌ به‏ هنگام و به‏‏ شیوه‏ای مناسب،‌ تولید، گردآوری،‌ پخش، نگهداری،‌ و رده‏ بندی می ‏شود: برنامه‏ ریزی ارتباطات: تعیین نیازهای اطلاعاتی هموندان: کی؟ ‌چه ‏اطلاعاتی را؟ کی؟ چگونه؟ دریافت خواهد کرد. پخش اطلاعات:‌ اجرای برنامه‏ مدیریت ارتباطات. گزارشهای عملکرد: گردآوری و پخش اطلاعات مربوط به عملکرد پروژه (وضع کنونی،‌ پیش‌بینی‌ها). مستندسازی: ثبت سوابق تمام یا هر بخشی از پروژه برای تحویل به کارفرما و استفاده آتی

10 - مدیریت ریسک پروژه - Project Risk Management
مشتمل بر شناسایی و تحلیل سیستماتیک ریسکهای پروژه و واکنش مناسب به آنها به شرح زیر می باشد: برنامه ‏ریزی مدیریت ریسک: تعیین شیوه‏ برخورد با رویدادها و برنامه‏‏‏ ریزی برای اجرای آنها. بازشناسی ریسک: تعیین ریسکهای پروژه و مستندسازی ویژگیهای هر کدام. تحلیل کیفی ریسک: دسته‏ بندی و تعیین شدت پیامد هریک از ریسکها در صورت وقوع. تحلیل کمی ریسک: اندازه‏ گیری احتمال وقوع و پیامد ریسکها بر پروژه. برنامه‏ ریزی برای واکنش به‏ ریسک: طراحی روشهایی برای افزایش فرصتها و کاهش تهدیدها. کنترل ریسک: پاییدن ریسکهای مانده،‌ شناخت ریسک جدید،‌ اجرای برنامه کاهش ریسک،‌ و ارزیابی نتایج در حین اجرا

11 - مدیریت ذینفعان پروژه - Project Stakeholder Management
شامل فرایندهای زیر است و اجرای آنها سبب شناسایی تحلیل و مدیریت ذینفعان گوناگون پروژه می‏ شود: شناسایی ذینفعان پروژه. برنامه ریزی ذینفعان پروژه. مدیریت تعاملات ذینفعان پروژه. کنترل تعاملات ذینفعان پروژه

12 - مدیریت یکپارچگی پروژه - Project Integration Management
شامل فرایندهای زیر است و اجرای آنها سبب همسازی، یکپارچگی و هماهنگی اجزای گوناگون پروژه می‏ شود: تدوین فرمان (منشور) پروژه: آغاز رسمی پروژه یا بخشی از آن. تدوین گزاره مقدماتی پروژه: شرح مقدماتی و توصیفی دستورکار پروژه.  تدوین برنامه (جامع) پروژه: تلفیق برنامه‏ های گوناگون برای به‏دست آوردن یک برنامه مدون، جامع، و سازگار. هدایت و اجرای برنامه‏: اجرای برنامه‏ مزبور

13 - چابکی در مدیریت پروژه - Agile Project Management
گسترش انقلابی مدیریت پروژه چابک در بسیاری از شرکتها مدیریت پروژه را با دوراهی روبرو کرده است. مدیران پروژه در حال دست و پنجه نرم کردن با این واقعیت هستند که باید سال ها تجربه و آموزش خود را با فلسفه ای چابک تر منطبق سازند، در غیر این صورت میتوان آن ها را مانند دایناسورها دانست. ایجاد نسخه جدیدی از حرفه ای در مدیریت چابک (ACP) از سوی موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) نشان داده است که این موسسه ساخت ابعاد چالاک تر در کتاب دانش مدیریت پروژه (PMBOK) را نیاز دیده است. مدیران در بسیاری از شرکت ها، به مدیریت پروژه به چشم یک مرکز هزینه های لازم و یا از دید یک حوزه ای برای ذخیره بودجه منابع نگاه میکنند.

این دوره مدیریت برای چه کسانی مناسب است؟

 •  افرادی که برای آزمون pmp و دریافت مدرک pmp آماده می شوند
 • مدیر عامل سازمان،  مدیران پروژه ها و برنامه ها
 • مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه

هدف دوره مدیریت پروژه:

در این دوره مجازی افراد شرکت کننده، آموزش استاندارد مدیریت پروژه PMBOK® نسخه 6، در انجام پروژه ها را دریافت می کنند. هدف اصلی این دوره آموزش مجازی، آمادگی برای آزمون PMP، ترغیب شرکت کنندگان به استفاده بیشتر از کاربردهای دانش مدیریت پروژه می باشد. در پایان دوره می توانید با اعتماد به نفس بالا در آزمون بین المللی PMP ثبت نام کنید.

مدرس دوره مدیریت پروژه چه کسی است؟

مجید براهیمی 

 

فرایند آموزشی دوره مدیریت پروژه چگونه است؟

– دریافت محتوای ویدئویی و متنی آموزشی که سر فصلهای آن در جدول فوق آمده است. این درس عضو پروژه eLOG است. یعنی شما می توانید محتوای درسی را به صورت آفلاین بر روی تبلت، موبایل یا رایانه خودتان دریافت کنید.

– عضویت در گروه آنلاین دانشجویان دوره برای ارتباط مستقیم با استاد دوره جهت رفع مشکلات درسی و دریافت مطالب جنبی

– دریافت نمونه سوالات و نکات لازم برای موفقیت در آزمون pmp و دریافت مدرک pmp بر اساس ورژن 6

مدت دوره مدیریت پروژه و نحوه ارزیابی :

– مدت اعتبار دوره 10 هفته می باشد.

– برای دریافت گواهینامه های دوره شما باید پروژه پایان دوره را انجام و ارسال نمایید.

 

گواهینامه ها و مدارک دوره

اعطای گواهینامه آکادمی مجازی ایرانیان (نمونه مدرک)هزینه بر روی دوره محاسبه شده است
اعطای گواهینامه مرکز eLearnEver سوئد (نمونه مدرک)هزینه بر روی دوره محاسبه شده است

ویژگی های دوره

 • درس 13
 • آزمونها 0
 • مدت زمان 10 هفته
 • سطح مهارت مدیران سازمان
 • زبان فارسی
 • دانشجو 27
 • گواهی نامه بله
 • ارزیابی بله
 • مدیریت پروژه - PMBOK نسخه 6 13

  • درس1.1
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه اول
  • درس1.2
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه دوم
  • درس1.3
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه سوم
  • درس1.4
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه چهارم
  • درس1.5
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه پنجم
  • درس1.6
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه ششم
  • درس1.7
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه هفتم
  • درس1.8
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه هشتم
  • درس1.9
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه نهم
  • درس1.10
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه دهم
  • درس1.11
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه یازدهم
  • درس1.12
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه دوازدهم
  • درس1.13
   مدیریت پروژه – PMBOK نسخه 6_جلسه سیزدهم

نظرات

میانگین امتیاز

0
0 امتیاز

جزئیات امتیاز

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

  4 نظر

 1. Avatar
  ناشناس
  ژوئن 3, 2020
  پاسخ

  سلام خسته نباشید. زمان دوره چند ساعت هست؟

 2. Avatar
  Feylizadeh
  ژانویه 25, 2020
  پاسخ

  آیا متن آموزشی فارسی هست یا انگلیسی؟

  • Avatar
   آکادمی مجازی ایرانیان
   می 15, 2020
   پاسخ

   سلام
   محتوای دوره به زبان فارسی است

 3. Avatar
  حسین تقوایی
  سپتامبر 30, 2019
  پاسخ

  سلام
  مدت زمان دوره چند ساعت می باشد؟

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Open chat
سلام، اجازه میدید بهتون کمک کنم؟