کتاب مدیریت و کسب و کار

در این بخش کتابهای تالیف شده توسط هیات علمی و دانش آموختگان آکادمی مجازی ایرانیان معرفی می شوند. این کتابها حاصل سالها تجربه، دانش اندوزی و تلاش بی وقفه اعضای آکادمی مجازی ایرانیان در سطوح بالای کسب و کار می باشد.
این کتابها هم اکنون در مراکز آموزشی معتبر کشور به عنوان مرجع درسی و یا ابزار کمک آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش یک نتیجه