بسته های صوتی

همه ما ساعتهای آزاد زیادی داریم. مثلا سالیانه حدود 6000 تا 12000 کیلومتر به عنوان راننده یا سرنشین در وسیله نقلیه هستید. یعنی 500 الی 1000 ساعت وقت زندگی شما در هر سال داخل اتومبیل سپری می شود. این زمان، معادل شرکت در یک دوره کامل مثل MBA یا DBA است. پس چرا واقعا این کار را نکنید!
– در داخل خودرو هنگام رانندگی بشنوید
– بر روی MP3 Player و یا گوشی موبایل بشنوید
– هر جا و هر زمان دوست داشتید بشنوید

نمایش یک نتیجه