:: Hedayatgaran Research Center

 

کاوشگر ماه

ماه را از منظر دیجیتال ببینید

 

به صفحه مربوط به کاوشگر ماه برو

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

درباره کاوشگر ماه:

پروژه کاوشگر ماه در آکادمی مجازی ایرانیان، ماه را از نگاه دیجیتال نشان می دهد. هر کاربری قادر خواهد بود ماه و ویژگیهای آن را با چشمان دیجیتالی رصدخانه K1 رصد نماید. این اطلس ماه بر اساس نقشه ماه استوار شده است که توسط تیم رصدخانه K1 در خلال 2 سال رصد، تصویر برداری با CCD، پردازش تصویر و مطالعه طولانی در حوزه ماه شناسی به انجام رسیده است. نقشه ماه شامل تعداد زیادی از تصاویر موزائیکی و 5 لایه اطلاعاتی (شامل 3000 رکورد اطلاعاتی) می باشد. یک نرم افزار تحت وب توسط تیم نرم افزار آکادمی برای دسترسی به این حجم هنگفت از داده های اطلس ماه توسعه داده شده است.

ویژگیها

 • نقشه ماه به صورت کامل در 3 بزرگنمائی مختلف (1x, 2x, 4x)

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • ارائه جزئیات بیشتر از سطح ماه با کلیک بر روی هر نقطه ماه

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • نقشه ماه به صورت کامل  در منظر های نرمال، نگاتیو، اکوالایز

 • اطلس ماه شامل نام و مکان دریاهای ماه

 • اطلس ماه شامل نام و مکان کوههای ماه

 • اطلس ماه شامل نام، مکان و مرز نقاط برخوردی ماه

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • اطلس ماه شامل نام و مکان عوارض سطحی

 • نقشه ماه مرزبندی نواحی

 • اطلاعاتی درباره ماه

 • ویژگیهای ماه

 • زمین شناسی ماه

کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه کاوشگر ماه - اطلس ماه - نقشه ماه

 • ماه شناسی

 • فهرست کاما مناطق برخوردی، دریاها، کوهها و عوارض ماه

تیم رصدخانه K1 کیفیت تصاویر را افزایش، روشها و چارچوبهای گزارش اطلاعات را توسه خواهند داد. آنها به کمک شما نیازمندند. ایده های خودتان را به آدرس info@elearnever.com ارسال نمائید.

به صفحه مربوط به کاوشگر ماه برو

         

HRC Moon Explorer, 2014

Member of HRC eLearning Programs

All Images are copyrighted to K1 Observatory

Powered by www.elearnever.com

 

New Page 1

2014 - Iranian Virtual Academy

info@elearnever.co