نمایش 1-4 از 4 نتیجه

MBA اجرایی در یک ماه با گرایش مدیریت اجرایی

(0 بررسی)
1750
students
0
653,000 تومان 326,500 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA اجرایی فشرده در یک ماه (ورژن 1399) 50 درصد تخفیف ویژه نوروزی + یک ماه اشتراک رایگان استاد اپ با...

653,000 تومان 326,500 تومان

MBA فشرده در یک ماه گرایش کار آفرینی اینترنتی

(0 بررسی)
515
students
0
653,000 تومان 326,500 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA فشرده در یک ماه (ورژن 1399) 50 درصد تخفیف ویژه نوروزی + یک ماه اشتراک رایگان استاد اپ با 800...

653,000 تومان 326,500 تومان

MBA فشرده در یک ماه در مدیریت نوآوری ویژه استارتاپها

(0 بررسی)
976
students
0
653,000 تومان 326,500 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA فشرده در یک ماه (ورژن 1399) 50 درصد تخفیف ویژه نوروزی + یک ماه اشتراک رایگان استاد اپ با 800...

653,000 تومان 326,500 تومان

MBA فشرده در یک ماه در مدیریت پروژه

(0 بررسی)
621
students
0
653,000 تومان 326,500 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA فشرده در یک ماه (ورژن 1399) 50 درصد تخفیف ویژه نوروزی + یک ماه اشتراک رایگان استاد اپ با 800...

653,000 تومان 326,500 تومان