نمایش 1-4 از 4 نتیجه

MBA اجرایی در یک ماه با گرایش مدیریت اجرایی

(0 بررسی)
1747
students
0
653,000 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA اجرایی فشرده در یک ماه (ورژن 1398) . – در گرایش: مدیریت mba اجرایی – مزایای استثنائی این...

653,000 تومان

MBA فشرده در یک ماه گرایش کار آفرینی اینترنتی

(0 بررسی)
515
students
0
653,000 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA فشرده در یک ماه (ورژن 1398) . . – در گرایش: کار آفرینی اینترنتی – مزایای استثنائی این...

653,000 تومان

MBA فشرده در یک ماه در مدیریت نوآوری ویژه استارتاپها

(0 بررسی)
976
students
0
653,000 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA فشرده در یک ماه (ورژن 1398) . . – در گرایش: مدیریت نوآوری – مزایای استثنائی این دوره:...

653,000 تومان

MBA فشرده در یک ماه در مدیریت پروژه

(0 بررسی)
619
students
0
653,000 تومان

. دوره مجازی غیر حضوری MBA فشرده در یک ماه (ورژن 1398) . – در گرایش: مدیریت پروژه – مزایای استثنائی این دوره: محتوای...

653,000 تومان