28 تیر

دانلود رایگان کتاب صوتی 10 فرمان رهبری پیروزمندانه

عنوان: 10 فرمان رهبری پیروزمندانه چگونه انسانها را به سمت پیروزی پایدار رهبری کنیم؟ چگونه سازمان خودمان را مثل یک رهبر جهانی رهبری کنیم؟ چگونه در ترازهای رهبری بالا برویم؟ …