نمایش 1-2 از 2 نتیجه

7 ویژگی مذاکره‌کننده موفق در مقایسه با مذاکره‌کننده معمولی

مهر 12, 1395
0

در این مطلب سعی شده‌است تا ابعاد اصلی یک مذاکره موفق با تاکید بر ویژگی‌های فرد مذاکره‌کننده مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اتخاذ استراتژی مذاکره بر حسب شرایط طرفین …

9 اصل مذاکره و چگونه خوب حرف بزنیم؟

مرداد 16, 1395
0

1. زیاد سوال کردن اگر بیش از حد سوال کنید، مکالمه شکل بازجویی به خود می‌گیرد. یا ممکن است اینطور به نظر برسد که شما چیز زیادی برای درمیان گذاشتن …