نمایش 1-2 از 2 نتیجه

7 ویژگی مذاکره‌کننده موفق در مقایسه با مذاکره‌کننده معمولی

مهر 12, 1395
0

در این مطلب سعی شده‌است تا ابعاد اصلی یک مذاکره موفق با تاکید بر ویژگی‌های فرد مذاکره‌کننده مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اتخاذ استراتژی مذاکره بر حسب شرایط طرفین …