پیشنهاد ویژه برای ثبت نام دوره ی MBA

۶ مردادماه روز ملی آموزشهای فنی و حرفه ای

آکادمی مجازی ایرانیان به مناسبت روز ملی آموزشهای فنی و حرفه ای فقط برای دوستانی که در کلاسهای آنلاین شرکت نمودند، یک پیشنهاد بسیار خاص دارد.
لطفا نام خود را در لیست زیر بیابید و پیشنهاد مخصوص خودتان را مشاهده نمائید.

.

توجه ۱: این پیشنهاد به تعداد حضور شما در کلاسهای آنلاین بستگی دارد.
توجه ۲: این پیشنهاد تنها تا پایان جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ اعتبار دارد.

.

برای استفاده از این پیشنهاد با آکادمی تماس بگیرید.
شماره های تماس: ۰۳۱۳۶۲۰۶۲۵۲- ۰۳۱۳۶۲۴۴۰۵۳-۰۹۱۳۵۷۰۵۹۹۳

.

پرداخت ۱۲ ماههپرداخت ۶ ماههنام
تخفیف ۵۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تمحمد امین کربلائی۱
تخفیف ۵۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تالهه قاسمی۲
تخفیف ۵۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تساجده فیروزبخت۳
تخفیف ۵۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تتوحید مرادی۴
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تکیا حمیدی۵
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تحامد یزدانی۶
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تعلی شیری۷
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تسیدمرتضی حمزوی جهرمی۸
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تفرهاد جلالی اصل۹
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تمریم رحیمی۱۰
تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تتخفیف ۸۰۰٫۰۰۰ تشهاب بقائی۱۱
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تعلی آلیگرد۱۲
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تامین ابراهیمی۱۳
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تاحسان نیازپور۱۴
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تمصطفی فرج زاده۱۵
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تمحمد اسمعیلی۱۶
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تسلیمان رستمی۱۷
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تعلیرضا حیدرنژاد شرامین۱۸
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تمهدی علیزاده۱۹
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تامین اسدپور۲۰
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تداود بیات۲۱
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تمحمد امین امیر بهبودی۲۲
تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تتخفیف ۶۰۰٫۰۰۰ تمهدی صفری نیا۲۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *