سی ویژگی افرادی که انرژی مثبت دارند

think-positive-in-spire-ls-magazine-2

۱-یک ساعت ۶ صبح روی شن می نشینند و به امواج دریا نگاه می کنند؛

۲-وسط صحبت دیگری، به ساعت خود نگاه نمی کنند؛

۳-به جای اینکه عصبانی شوند، فکر می کنند؛

۴-کتاب هدیه می دهند؛

۵-وقتی به پارک می روند خطوط برگ ها را با هم مقایسه می کنند؛

۶-ادای آدم خوب را در نمی آورند؛

۷-نسبت به هارمونی و زیبایی رنگهایی که در پوشش خود انتخاب می کنند، دقت دارند؛

۸-تا بتوانند از همنشینی با سیاست بازان فاصله می گیرند؛

۹-به ندرت، شکایت می کنند؛

۱۰-در حد ضرورت حرف می زنند؛

۱۱-کسی نگران لطمه خوردن از جانب آن ها نیست؛

۱۲-برای جلوگیری از تکرار اشتباهات، برنامه ریزی می کنند؛

۱۳-دو نیم روز در هفته را فقط به خود اختصاص می دهند؛

۱۴-بیشتر وقت فکری آن ها به چراها می گذرد تا چه ها؛

۱۵-همسایه هایشان از آن ها بسیار راضی هستند؛

۱۶-یک دفترچه ۵٠ برگی، خود انتقادی دارند؛

۱۷-برای حفظ شادابی پوست صورت خود؛ هم ورزش می کنند و هم تغذیه سالم دارند؛

۱۸-اتوموبیل خود را برای فردی که از خطوط عابر پیاده رد می شود، متوقف می کنند؛

۱۹-چه در ظاهر و چه در خفا، غرور خود را به حداقل رسانده اند؛

۲۰-انتظارات خود را از دیگران به حداقل رسانده اند؛

۲۱-هر حرفی می زنند و هر کاری انجام می دهند، ده سال آینده را در نظر می گیرند؛

۲۲-مهم ترین هدف زندگی آن ها، کشف خود است؛

۲۳-به جای اینکه حسادت بورزند، کار و خلاقیت خود را سه برابر می کنند؛

۲۴-ترجیح می دهند ١٠٠ متر راه بروند تا دوبله پارک کنند؛

۲۵-به دیگران می گویند: شما در این ۵ مورد بیشتر از من کوشش کرده اید؛

۲۶-از فردی که برای آن ها وقت گذاشته، بارها و بارها تشکر می کنند؛

۲۷-برای حفظ سلامتی، قبل از ٨ شب شام می خورند؛

۲۸-در منظومه شخصیتی آن ها، جعبه ای به نام بدی به دیگران وجود ندارد؛

۲۹-به واسطه خودسازی به این نتیجه رسیده اند که مرکز ثقل جهان نیستند؛

۳۰-به اینکه چرا تعداد زیادی پرنده روی سیم برق کنار هم نشسته اند و نگاه می کنند، فکر می کنند.

مرجع: وبسایت دکتر سریع القلم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *