داوود محمدی ها

_______________________________

سوابق تحصیلی:

– دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA از WWS مالزی

– دانش آموخته کارشناسی حسابداری

 

سوابق مهم کاری:

– کارشناس رسمی مالی دادگستری

– عضو هیات علمی آکادمی مجازی ایرانیان

– مدیر مالی شرکت تولیدی نوشگوار

– موسس انجمن صنفی کارشناسان حسابداری

– عضو فعال انجمن حسابداران خبره

– معاون مالی و اداری سازمان خدمات موتوری شهرداری قزوین

– حسابرس رسمی دانشگاه ها، شهرداریها، تعاونی ها و سازمانهای بزرگ کشور