نمونه فیلم ضبط شده از کلاس درس آنلاین رهبری استراتژیک:
شما در کلاسهای آنلاین شرکت می کنید و با اساتید و همکلاسیها خود در هر جای دنیا که باشند یا باشید، بصورت صوتی و متنی در ارتباط خواهید بود. همچنین ارائه های درسی آنان را بصورت آنلاین مشاهده خواهید نمود. فایل ضبط شده کلاسها پس از اتمام کلاس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
نمونه محتوای درسی با قابلیت نصب بر روی دستگاههای اندرویدی:
آکادمی برای توسعه فرایند آموزشی و تسهیل دسترسی دانشجویان، محتوای تمام دروس را بصورت قابل نصب بر روی دستگاههای اندرویدی نیز عرضه نموده است. بدین ترتیب دانشجویان می توانند علاوه بر وب سایت محتوای آموزشی را همواره با خود داشته باشند. این محتوا شامل صدا، تصویر و متن است.
دانلود رایگان محتوای اندرویدی درس فرایند تغییر