شنیدن آنلاین توضیحات جامع اساتید درباره فرایند آموزشی دوره Post MBA
یا دانلود کنید

فهرست دروس دوره Post MBA

مدرس

عناوین درس

ردیف

احمد آکوچکیان (مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه – ایران)

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه – استاد مدعو دانشگاه عالی دفاع ملی – نظریه پرداز برجسته مدیریت استراتژیک و دانش تمدتی – برنده جایزه ملی فارابی – برنده جایزه بین المللی یونسکو – پژوهشگر منتخب وزارت علوم – نویسنده کتب دانشگاهی – معاون پژوهشی دانشگاههای کشور

مدیریت استراتژیک آینده نگار

1

Abdorasool Taghvaei (UTAR University – Malaysia)

استاد برجسته دانشگاه UTAR مالزی – بنیان گذار انجمن ProMarketMan در مالزی – متخصص بازاریابی نسل سوم – عضو هیات علمی WWS مالزی

مدیریت بازاریابی پیشرفته مبتنی بر نسل سوم

2

Anna Neyshaboori (Zalora Group – Malaysia)

مدیر بخش توسعه مشارکت، بازاریابی و روابط عمومی آفلاین گروه تجاری Zalora در مالزی، مدرس برجسته تجارت الکترونیک

مدیریت تجارت الکترونیک پیشرفته در کلاس جهانی

3