مدرک فنی و حرفه ای

گواهینامه معتبر این دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای به فارغ التحصیلان دوره اعطا خواهد شد. آکادمی مجازی ایرانیان به شماره 94/4/2/022792 تنها مرکز دارای مجوز آموزش مجازی مدیریت ارشد کسب و کار – MBA فنی و حرفه ای در ایران می باشد. مدرک فنی و حرفه ای برای 500 ساعت آموزش با استاندارد جهانی مورد تایید سازمان جهانی کار (ILO) و یکی از معتبرترین مدارک حرفه ای در سطح جهان و از معدود موارد مورد پذیرش جهانی برای اقامت، مهاجرت و ارتقاء شغلی می باشد. البته برای دریافت مدرک فنی و حرفه ای باید در آزمون مستقل فنی و حرفه ای شرکت کنید.

مدرک فنی و حرفه ای