برنامه درسی و اساتید

خرداد ۱, ۱۳۹۵
برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

 

نتیجه نظرسنجی و امتیاز دهی فروردین ۹۶ از دانشجویان دوره های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ درباره برخی دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA را ببینید.
برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

.

 

.

دروس MBA ترم ۱ دوره آنلاین

ردیف

عناوین درس

ساعت اعتبار

۱
رهبری استراتژیک کسب و کاررهبری تغییر و عبور از مقاومت در برابر تغییر
هموار سازی ساختار سازمانی
چرخش استراتژیک
۳۵
۲
بازاریابی و مدیریت بازار
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
مدیریت رفتار مصرف کننده
۲۵
۳
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
اصول حسابداری برای مدیران
۳۲
۴
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
۴۸

دروس MBA ترم ۲ دوره آنلاین

۱
مدیریت استراتژی کسب و کار
مدیریت زنجیره ارزش
استراتژی توسعه و آنالیز صنعت
استراتژیهای عمومی
استراتژی اقیانوس آبی
۴۸
۲
توانمندیهای مدیریتی در سخنرانی
اصول مذاکرات تجاری
۳۰
۳
کارآفرینی اینترنتی
مدیریت استراتژی کسب  و کار اینترنتی
بازاریابی اینترنتی
۴۰

دروس MBA ترم ۳ دوره آنلاین

۱
بازاریابی تخصصی
نسل سوم بازاریابی
۳۵
۲
مدیریت عملیات
استراتژی عملیات در محیط جهانی
مدیریت زنجیره تامین
Just in Time & Learn Operation
۳۵