درباره دوره آنلاین MBA چه می گویند

تیر ۱۵, ۱۳۹۵

01

داوطلبان، دانشجویان دوره، مدیران و کارآفرینان درباره دوره آنلاین MBA چه می گویند؟

دانشجویان دوره، داستان خود را برای شما می گویند

همچنین بشنوید دانشجویان قدیمی آکادمی چه می گویند

غلامرضا نعمتی
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق هرمزگان
قادر فتوحی
مدیر عامل شرکت صنایع نسوز تهران
لیلا بارانچی
سوپروایزر شبکه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
ژان بقوسیان
مدیر عامل مدیر سبز، مدرس برجسته، نویسنده کتاب و عضو هیات تحریریه چندین مجله


امیر همتی
کارشناس ارشد مدیریت بحران در شبکه تولید و انتقال انر‍ِژی الکتریکی
منصور راهنورد
مدرس دانشگاه و از مدیران سابق صنایع هواپیمایی وزارت دفاع
سبقت الله آرینفر
کابل – افغانستان
از تاثیرات این دوره بر رفع محدودیتهای موجود در این کشور برای ساختن یک آینده درخشان می گوید

.