دانشجویان mba

دانشجویان MBA، داستان خود را برای شما می گویند

 

دانشجویان mba

دانشجویان mba

دانشجویان mba

دانشجویان mba

دانشجویان mba


همچنین بشنوید دانشجویان MBA و دانش آموختگان پیشین آکادمی چه می گویند

ژان بقوسیان
مدیر عامل مدیر سبز، مدرس برجسته، نویسنده کتاب و عضو هیات تحریریه چندین مجله
سید محمد رضا مژگان
سرپرست نظارت بر پروژه های عمرانی جنوب

دکتر مهریاد شریف بختیار
از مدیران شرکت ترازوهای پند و صنایع آرایشی بهداشتی و نویسنده کتاب فرهنگ واژگان MBA و DBA
سبقت الله آرینفر
کابل – افغانستان
از تاثیرات این دوره بر رفع محدودیتهای موجود در این کشور برای ساختن یک آینده درخشان می گوید

محی الدین فولادی مقدم
مدیر خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی
غلامرضا نعمتی
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق هرمزگان

امیر همتی
کارشناس ارشد مدیریت بحران در شبکه تولید و انتقال انر‍ِژی الکتریکی
قادر فتوحی
مدیر عامل شرکت صنایع نسوز تهران


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.