برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

خرداد ۱, ۱۳۹۵
برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

 

نتیجه نظرسنجی و امتیاز دهی فروردین ۹۶ از دانشجویان دوره های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ درباره برخی دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA را ببینید.
برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

.

 

.

دروس MBA ترم ۱ دوره آنلاین

ردیف

عناوین درس

ساعت اعتبار

۱
رهبری استراتژیک کسب و کاررهبری تغییر و عبور از مقاومت در برابر تغییر
هموار سازی ساختار سازمانی
چرخش استراتژیک
۳۵
۲
بازاریابی و مدیریت بازار
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
مدیریت رفتار مصرف کننده
۲۵
۳
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
اصول حسابداری برای مدیران
۳۲
۴
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
۴۸
۵
پروژه جامع درسی برای ارزیابی Hot Spot مدیریتی
۱۵
۶
شرکت در کارگاه آنلاین یا وبینار مهارتی
۲

دروس MBA ترم ۲ دوره آنلاین

۱
مدیریت استراتژی کسب و کار
مدیریت زنجیره ارزش
استراتژی توسعه و آنالیز صنعت
استراتژیهای عمومی
استراتژی اقیانوس آبی
۴۸
۲
توانمندیهای مدیریتی در سخنرانی
اصول مذاکرات تجاری
۳۰
۳
کارآفرینی اینترنتی
مدیریت استراتژی کسب  و کار اینترنتی
بازاریابی اینترنتی
۴۰
۴
مدل تکمیلی مدیریتی برای طراحی مدل کسب و کار
۱۵
۵
شرکت در کارگاه آنلاین یا وبینار مهارتی
۲

دروس MBA ترم ۳ دوره آنلاین

۱
پایان نامه – ICP برای خلق مدلهای مدرن کسب و کار و مشارکت در پروژه های کشورهای در حال توسعه
مدیریت در کسب و کارهای اجتماعی یا SBE
طراحی مدلهای پیشرفته کسب و کار
دیپلماسی عمومی در کسب و کار
ارائه پروپوزال پایان نامه
۳۵
۲
مدیریت عملیات
استراتژی عملیات در محیط جهانی
مدیریت زنجیره تامین
Just in Time & Learn Operation
۳۵
۳
درس گرایشی
۳۵
۴
شرکت در کارگاه آنلاین یا وبینار مهارتی
۲

ترم ۴ – دوره MBA Challenge، فرصت مطالعاتی، پایان نامه و تدوین کتاب

۱
MBA Sharks  – یک کارگاه عملی حضوری – یک بار در طول دوره بصورت الزامی
طراحی تیمی محصول بر اساس فناوریهای روز معرفی شده
طراحی تیمی مدل کسب و کار محصول
تولید رسانه های مناسب برای پرزنت و بازاریابی محصول
رقابت در فضای شبکه اجتماعی برای جذب مشتری
۶۰
۲
دوره Self Implementation
گزارش دهی Self Implementation
۶۰
۳
دوره بازدید میدانی مدیریتی
گزارش دهی بازدید میدانی مدیریتی
۲۴
۴
نگارش پایان نامه – دفاع آنلاین

دروس گرایشی (فقط گرایش مربوطه آن را می گذراند)

گرایش مدیریت استراتژیک
تفکر استراتژیک
یادگیری تحلیل تحولات جهانی
مدلهای شکل گیری تفکر استراتژیک
تفکرات استراتژیک پیوندی
تبدیل تفکر استراتژیک به برنامه استراتژیک
۳۵
گرایش مدیریت بازاریابی
بازاریابی تخصصی بر اساس بازاریابی نسل سوم
اصول برندسازی ومدیریت برند
مدیریت توسعه محصول
مدیریت ارتباط با مشتری
تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
بازاریابی محتوا
۳۵
گرایش مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچه
مدیریت دورنما، زمان، هزینه و کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات، ریسک و ذی نفعان پروژه
۳۵
گرایش مدیریت نوآوری
رهبری نوآوری برای خلق محصول ناب
اصول خلق محصول ناب در کلاس جهانی
استراتژیهای خلق محصول ناب
چرخه خلق محصول و ایجاد مزیت رقابتی
تبدیل ایده به محصول ناب
ایجاد جریان تحول توسط محصول در بازار جهانی
۳۵