برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

 

نتیجه نظرسنجی و امتیاز دهی فروردین 96 از دانشجویان دوره های 18 و 19 و 20 درباره برخی دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA را ببینید.
برنامه دروس MBA و اساتید دوره آنلاین MBA

.

 

.

دروس MBA ترم 1 دوره آنلاین

ردیف

عناوین درس و مدرس

ساعت اعتبار

1
رهبری استراتژیک کسب و کاررهبری تغییر و عبور از مقاومت در برابر تغییر
هموار سازی ساختار سازمانی
چرخش استراتژیک
مدرس: محمد آکوچکیان (رزومه)
35
2
بازاریابی و مدیریت بازار
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
مدیریت رفتار مصرف کننده
مدرس: استاد عبدالرسول تقوائی (رزومه)
25
3
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
اصول حسابداری برای مدیران
مدرس: استاد داوود محمدی ها
32
4
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
مدرس: خانم دکتر زهرا طلاوری
48
5
پروژه جامع درسی برای ارزیابی Hot Spot مدیریتی
مدرس: مهندس حمیدرضا فاردار (رزومه)
15
6
شرکت در کارگاه آنلاین یا وبینار مهارتی
2

دروس MBA ترم 2 دوره آنلاین

1
مدیریت استراتژی کسب و کار
مدیریت زنجیره ارزش
استراتژی توسعه و آنالیز صنعت
استراتژیهای عمومی
استراتژی اقیانوس آبی
مدرس: دکتر مسعود رضائی سامان کندی (رزومه)
48
2
توانمندیهای مدیریتی در سخنرانی
اصول مذاکرات تجاری
مدرس: مهندس اشکان صادقی
30
3
کارآفرینی اینترنتی (1)
مدیریت استراتژی کسب  و کار اینترنتی (1)
بازاریابی اینترنتی (1)
مدرس: دکتر علی خادم الرضا (رزومه)
40
4
مدل تکمیلی مدیریتی برای طراحی مدل کسب و کار 
مدرس: مهندس حمیدرضا فاردار (رزومه)
15
5
شرکت در کارگاه آنلاین یا وبینار مهارتی
2

دروس MBA ترم 3 دوره آنلاین

1
پایان نامه – ICP برای خلق مدلهای مدرن کسب و کار و مشارکت در پروژه های کشورهای در حال توسعه
مدیریت در کسب و کارهای اجتماعی یا SBE
طراحی مدلهای پیشرفته کسب و کار
دیپلماسی عمومی در کسب و کار
ارائه پروپوزال پایان نامه
35
2
مدیریت عملیات
استراتژی عملیات در محیط جهانی
مدیریت زنجیره تامین
Just in Time & Learn Operation
مدرس: مهندس صابر میرزائی (رزومه)
35
3
درس گرایشی
35
4
شرکت در کارگاه آنلاین یا وبینار مهارتی
2

پایان کلاسهای آنلاین، دریافت مدرک موقت تحصیلی و آغاز دوره MBA Challenge، فرصت مطالعاتی، پایان نامه و تدوین کتاب

1
MBA Sharks  – یک کارگاه عملی حضوری – یک بار در طول دوره بصورت الزامی
طراحی تیمی محصول بر اساس فناوریهای روز معرفی شده
طراحی تیمی مدل کسب و کار محصول
تولید رسانه های مناسب برای پرزنت و بازاریابی محصول
رقابت در فضای شبکه اجتماعی برای جذب مشتری
60
2
دوره Self Implementation
گزارش دهی Self Implementation
60
3
دوره بازدید میدانی مدیریتی
گزارش دهی بازدید میدانی مدیریتی
24
4
نگارش پایان نامه – دفاع آنلاین

دروس گرایشی (فقط گرایش مربوطه آن را می گذراند)

گرایش مدیریت استراتژیک
تفکر استراتژیک
یادگیری تحلیل تحولات جهانی
مدلهای شکل گیری تفکر استراتژیک
تفکرات استراتژیک پیوندی
تبدیل تفکر استراتژیک به برنامه استراتژیک
مدرس: محمد آکوچکیان (رزومه)
35
گرایش مدیریت بازاریابی
بازاریابی تخصصی بر اساس بازاریابی نسل سوم
اصول برندسازی ومدیریت برند
مدیریت توسعه محصول
مدیریت ارتباط با مشتری
تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
بازاریابی محتوا
مدرس: استاد عبدالرسول تقوائی (رزومه)
35
گرایش مدیریت پروژه
مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچه
مدیریت دورنما، زمان، هزینه و کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات، ریسک و ذی نفعان پروژه
مدرس: مهندس حمید مصلحی (رزومه)
35
گرایش مدیریت نوآوری
رهبری نوآوری برای خلق محصول ناب
اصول خلق محصول ناب در کلاس جهانی
استراتژیهای خلق محصول ناب
چرخه خلق محصول و ایجاد مزیت رقابتی
تبدیل ایده به محصول ناب
ایجاد جریان تحول توسط محصول در بازار جهانی
35
گرایش تجارت اینترنتی
کارآفرینی اینترنتی پیشرفته
بازاریابی محتوا
راه اندازی وب سایت تجارت اینترنتی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
استراتژی کسب و کار اینترنتی
تولید محتوای الکترونیکی
50