.
فهرست گروه های مختلف آموزش مجازی در جدول زیر آمده است. با کلیک بر روی هر گزینه فهرست دوره های زیر مجموعه آن را مشاهده خواهید نمود.
آموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکستآموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکستآموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکست
آموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکستآموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکستآموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکست
آموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکستآموزش مجازی,مدیریت,فناوری اطلاعات,رایانه,کامپیوتر,telecom,مخابرات سیار,هنر,صنایع دستی,وبینار,نجوم,پادکست
دوره های آموزش مجازی آکادمی مجازی ایرانیان با همکاری مراکز و اساتید معتبر ملی و بین المللی تولید و ارائه می شود. همچنین متناسب با دوره، مدارک معتبر از سازمان مربوطه، پس از اتمام موفق دوره، به دانشجویان اعطا می شود.
تمامی دوره ها به نحوی طراحی شده که قابلیت استفاده همزمان بر روی رایانه و تلفنهای همراه را داشته باشند.
بر خلاف برخی از مراکز آموزش مجازی، این دوره ها دارای کپی رایت آکادمی می باشند و حاوی فایلهای برداشته شده از اینترنت نیستند.