01

بخشی از بهترین محتوای چند رسانه ای اختصاصی آکادمی در موضوعات MBA، مدیریت کسب و کار و فناوری اطلاعات در این بخش برای شما فراهم شده است.

دانلود فایلهای صوتی آموزشی

مجموعه مقالات صوتی 5 فرمان پیروزی بر بحران10 فرمان رهبری پیرزومندانه
....

دانلود ویدئوهای آموزشی: با کلیک بر روی هر عنوان، به تعدادی از ویدئوهای آموزشی مربوطه دسترسی خواهید داشت

مدیریت استراتژی بازاریابی و مدیریت بازار توانمندی مدیریتی رهبری کسب و کار
تفکر استراتژیک مدیریت عملیات مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع انسانی
7 قانون طلائی برای رهبران کسب و کار بازاریابی تخصصی