اینها بخشی از مقالات صوتی شامل سمینارها، میزگردها، مناظره ها و … می باشند که بصورت منظم در آکادمی برگزار می گردند.

دانلود برنامه

شبکه های اجتماعی و تجارت

شبکه های اجتماعی ابزار تفریحند یا تجارت؟ فیس بوک با یک میلیارد کاربر چه کاربردهائی می تواند در تجارت ما داشته باشد؟ چگونه از بیشترین کارائی این شبکه ها در جهت توسعه کسب و کار خود بهره مند شویم؟ حمید رضا فاردار در این میزگرد با شهره شیرزادی، امیر عاقلی و محمد حسین ارجمندیان، دانش آموختگان دوره آنلاین MBA به گفتگوئی پر چالش می نشیند. (اطلاعات بیشتر)

دانلود برنامه

اینترنت و استفاده شخصی از آن در ساعت کار

آیا اینترنت عامل افت بهره وری کارکنان سازمان است؟ آیا باید دسترسی کارکنان را به اینترنت محدود یا مسدود نمود؟ حمید رضا فاردار و محمد آکوچکیان در این باره به گفتگو نشسته اند.

دانلود کنید

کارکنان و نقش آنان در تعالی سازمانی

منابع انسانی سازمان مهمترین دارائی هر سازمان به حساب می آیند. فراز و فرود سازمانها بسیار به وضعیت کارکنان آن مربوط است. ابوالفضل قندچی دانشجوی MBA آکادمی eLearnEver در این سمینار به این موضوع می پردازد. (اطلاعات بیشتر)

انگیزش و تاثیر آن در رفتار سازمانی

دانلود کنید

بررسی علم مدیریت به عنوان یکی از ابعاد علوم اجتماعی (2)

داریوش اسماعیلی دانش آموخته MBA از WWS مالزی و استاد برجسته مدیریت فناوری اطلاعات است. در این سخنرانی (قسمت دوم) وی به علم مدیریت به عنوان یکی از ابعاد علوم اجتماعی می پردازد و آن را از جوانب مختلف بررسی می کند. (اطلاعات بیشتر)

بررسی علم مدیریت به عنوان یکی از ابعاد علوم اجتماعی

دانلود کنید

بررسی علم مدیریت به عنوان یکی از ابعاد علوم اجتماعی (1)

داریوش اسماعیلی دانش آموخته MBA از WWS مالزی و استاد برجسته مدیریت فناوری اطلاعات است. در این سخنرانی (قسمت اول) وی به علم مدیریت به عنوان یکی از ابعاد علوم اجتماعی می پردازد و آن را از جوانب مختلف بررسی می کند. (اطلاعات بیشتر)

بررسی علم مدیریت به عنوان یکی از ابعاد علوم اجتماعی

دانلود کنید

آنالیر بحران مالی آمریکا و دلایل انتقال آن به کشورهای آسیایی (2)

در این سمینار گروهی دوره MBA آقایان شاطری و علائی نژاد مشروحا به این موضوع می پردازند . اهمیت این موضوع تاثیری است که این بحران بر زندگی ما داشته است. (اطلاعات بیشتر)

آنالیر بحران مالی آمریکا و دلایل انتقال آن به کشورهای آسیایی

دانلود کنید

آسیب شناسی رفتار سازمانی

آسیب شناسی رفتار سازمانی، یکی از بزرگترین پروژه های سازمانها برای بهبود جامعه انسانی سازمان به شمار می رود. فرهاد نصیری به دقت این موضوع را برای سایر دانشجویان MBA می شکافد. (اطلاعات بیشتر)

آسیب شناسی رفتار سازمانی

دانلود کنید

ارتباطات سازمانی

، مهمترین نقش را در مدیریت رفتار سازمانی بر عهده دارند. امیر همتی در سخنرانی آنلاین خود برای سایر دانشجویان MBA آکادمی اینترنتی eLearnEver به تفصیل به این مضوع می پردازد . (اطلاعات بیشتر)

ارتباطات سازمانی

دانلود کنید

آنالیر بحران مالی آمریکا و دلایل انتقال آن به کشورهای آسیایی (1)

یک سمینار گروهی است که توسط دانشجویان MBA آکادمی eLearnEver به صورت مفصل به موضوع انتقال بحران مالی آمریکا به کشورهای آسیائی می پردازد. (اطلاعات بیشتر)

آنالیر بحران مالی آمریکا و دلایل انتقال آن به کشورهای آسیایی

دانلود کنید

تیپ های شخصیتی

دومین سمینار از مجموعه سمینارهای آنلاین دانشجویان MBA آکادمی eLearnEver که توسط سید محمد حسین تفرشی با موضوعتیپ های شخصیتی ارائه شده است. (اطلاعات بیشتر)

تیپ های شخصیتی

دانلود کنید

انگیزش و تاثیر آن در رفتار سازمانی

اولین سمینار از مجموعه سمینارهای آنلاین دانشجویان MBA آکادمی eLearnEver که توسط خانم لیلا بارانچی با موضوع انگیزش و تاثیر آن در رفتار سازمانی ارائه شده است. (اطلاعات بیشتر)

انگیزش و تاثیر آن در رفتار سازمانی