تماشا کنید/رژیم ذهنی ۲۱ روزه برایان ترسی

برایان تریسی را همه  می شناسند. این استاد پرآوازه در رژیم ذهنی ۲۱ روز، ۷ کار ساده و در عین حال تحول آفرین را به شما پیشنهاد می کند که می تواند زندگی تان را متحول و درآمدتان را چند برابر کند.