01

مرکز WWS مالزی آکادمی eLearnEver سوئد انستیتو ایزایران
طرح حکمت
وزارت دفاع طرح حکمت مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
خودروسازی سایپاشتابدهنده کسب و کار اکسل مرکز تحقیقات بیوسنسور سازمان بنادر و دریانوردی کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سوپر کوریدور فناوری اطلاعات دولت مالزی
استارتاپ ویکندماراتون برنامه نویسی دانشگاه صنعتی شریف

دستاوردهای بزرگ ملی و بین المللی آکادمی مجازی ایرانیان را ببینید