همکاران و مشتریان آکادمی

خرداد ۴, ۱۳۹۵

01

مرکز WWS مالزی آکادمی eLearnEver سوئد انستیتو ایزایران
طرح حکمت
وزارت دفاع طرح حکمت مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
استارتاپ ویکندماراتون برنامه نویسی دانشگاه صنعتی شریف مرکز تحقیقات بیوسنسور سازمان بنادر و دریانوردی کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سوپر کوریدور فناوری اطلاعات دولت مالزی

دستاوردهای بزرگ ملی و بین المللی آکادمی مجازی ایرانیان را ببینید