تماس با ما

خرداد ۴, ۱۳۹۵

01

دفتر مرکزی

اصفهان – میدان آزادی – ابتدای خیابان چهارباغ بالا – مجتمع کاویان – واحد ۴۰۷
امور دانشجوئی و اداری (ساعت ۹ تا ۱۴): ۳۶۲۰۶۲۵۲-۰۳۱ و ۳۶۲۰۶۲۵۱-۰۳۱ و ۳۶۲۴۴۰۵۳-۰۳۱
تماس با شماره های فوق و اتصال به داخلی ۳
اداری: info@elearnever.com
مدیر آکادمی مجازی ایرانیان: محمد آکوچکیان akoochekian@elearnever.net
مدیر امور آموزشی: مرضیه پورامرالهی pooramrollahi@elearnever.net