غزال منصوری

____________________________________________
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی: رشته-ریاضی کاربردی محل تحصیل- دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ارشد: رشته-مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت محل تحصیل-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق شغلی:
  • تدریس در دانشگاه پیام نور (واحد مرکزی اصفهان)
سوابق پژوهشی
  • ارایه مقاله علمی: کاربرد پروتکل استاندارد WAP در پزشکی از راه دور- اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک( E-City 2008)- اسفندماه 86- تهران
  • ارایه مقاله علمی :نقش فنآوری های بی سیم در توسعه صنعت گردشگری سیار- پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فنآوری اطلاعات(ICTM 2008) -بهمن ماه 87-تهران