رزومه سرکار خانم شیرین نیری

تیر ۲۰, ۱۳۹۵

شیرین نیری

_______________________________________

سوابق تحصیلی
۱۳۵۷: دیپلم تجربی
۱۳۷۶-۱۳۸۰: کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی
۱۳۷-۱۳۸۹: کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
سوابق شغلی
۱۳۸۲-۱۳۸۵: مسئول روابط عمومی شرکت تامکو
۱۳۸۵-۱۳۸۸: مسئول آموزش شرکت سبز بنای استوار
۱۳۸۸-۱۳۸۹: مشاور مدیرعامل در شرکت بلندآسمان آسپا
سوابق تدریس
۱۳۸۶:برگزاری کلاس مدیریت استرس در شرکت تولیدی چدن سازان
۱۳۸۸:نیازسنجی آموزشی در شرکت سبز بنای استوار
برگزاری کلاسهای آموزشی اصول سرپرستی
برگزاری کلاسهای آموزشی رفتار سازمانی
برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای ارتباطی
۱۳۸۹:برگزاری کلاس آموزشی فرسودگی شغلی در شرکت تولید چدن سازان
۱۳۸۹:انجام تست هوش هیجانی در شرکت سنگین کاران
برگزاری کلاس خلاقیت
۱۳۸۹:برگزاری کلاس آموزشی مدیریت زمان در شرکت بلند آسمان آسپا
۱۳۸۹:برگزای کلاس آموزشی اصول مدیریتی در شرکت زمزم اصفهان
برگزاری کلاس بهداشت روانی درمحیط کار
۱۳۸۹-۱۳۹۰:تدریس در دانشگاه علمی -کاربرد ی خانه کارگر اصفهان
تدریس بهداشت روانی
تدریس روانشناسی عمومی
۱۳۹۰:تدریس دوره های کوتاه مدت شهرداریهای اصفهان
تدریس تکریم ارباب رجوع
تدریس اخلاق اداری و مناسبات اداری
۱۳۹۰:تدریس در دانشگاه علمی -کاربردی همیاریهای شهرداریهای اصفهان
تدریس کارآفرینی
۱۳۹۰:مدرس آموزش در صنایع فنی وحرفه ای استان اصفهان
تدریس بهداشت روانی در محیط کار در شرکت کامور
همایش ها
همایش ملی یافته های نودر روانشناسی ،اسفند ۱۳۸۸،اهواز
((نقش ترکیبی ارزشهای سازمانی،رهبری اخلاق مدارو ارزشهای اخلاقی بررفتارهای انحرافی سازمانی))
نگاشته ها
نقش ارزشهای اخلاقی و رهبری اخلاق مدار بر کاهش تنش شغلی کارکنان،فصلنامه علمی – پژوهشی اخلاق در علوم و فن آوری،سال پنجم شماره۳-۴ ،پائیز ۱۳۸۹
رابطه ارزشهای سازمانی با استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی ،مجله علمی _پژوهشی ،مجله دانش و پژوهش در روانشناسی ،شماره ۴۲ ،۱۳۸۸
مدل پیشگیری از استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت ،رهبری و ارزشهای اخلاقی ،مجله علمی – پژوهشی ،فصلنامه روانشناسی کاربردی ،شماره ۱،بهار ۱۳۸۹
رابطه ارزشهای سازمانی و اخلاقی در رهبری اخلاق مدار با استرس و فرسودگی کارکنان،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،۱۳۸۹
تشویق ها و تقدیرها
تقدیرنامه در سومین جشنواره دانشجویان مخترع،مبتکرو نوآور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال ۱۳۸۹ در بخش پایان نامه های طرح شده.
۱۳۸۹ :رتبه سوم رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی در وردیهای سال ۱۳۸۷
مدارک و گواهینامه ها
۱۳۸۷:مهارتهای بازاریابی ورزشی از باشگاه ورزشی-فرهنگی فولاد مبارکه سپاهان
عضویت در انجمن روانشناسی ایران
عضویت نظام روانشناسی و مشاوره ایران
فعالیتهای متفرقه
۱۳۷۹:گذران دوره های کامپیوتر ICDL
۱۳۸۰:دریافت مدرک مربیگری درجه ۳ بسکتبال
۱۳۸۱:دریافت مدرک داوری درجه ۳ بسکتبال
۱۳۷۶-۱۳۸۰:مربیگری تیمهای ورزشی مدارس استان اصفهان
۱۳۸۷:سرپرست تیم بسکتبال دسته یک باشگاه ورزشی فولاد مبارکه
مهارتهای زبان
پارسی: زبان مادری
انگلیسی: گفتار،شنیدار،نوشتار در حد پیشرفته
فرانسه: گفتار،شنیدار،نوشتار در حد متوسط