مهدی منصوری زاده

مدیر بازرگانی منطقه ای شرکت کاله و مدیر سابق بازرگانی شرکت تویوتا در ایران

__________________________________________
مهدی منصوری زاده دانش آموخته MBA از MMU مالزی است . وی پس از بازگشت ، مدیر بازرگانی شرکت تویوتا بخش ایران شد . مهدی که سابقه تدریس رسمی در دانشگاههای مالزی را دارد امروز داور مقالات Wiley Online Library و عضو انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نیز می باشد . او از همان سالهای حضور در مالزی بعنوان یک متخصص برجسته Knowledge Management ، عضو هیأت علمی WWS مالزی بود . مهندس منصوری زاده تمام دانش و تجربه خود را به عنوان مشاور ممتار برنامه های استارتاپ داخلی و خارجی و همکار ارزشمند برنامه بین المللی 3M3 برای گسترش دانش در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته است . مهدی منصوری زاده همچنین داور ممتاز برنامه های Next Business Shark در کشورهای مختلف جهان می باشد. یکی از تخصصهای برجسته وی “مدیریت دانش در سازمانها” است.
Education/Qualification
MBA-Information Technology Management
Multimedia University (MMU), 2011
BS-Computer Engineering (Software)
Islamic Azad University of Shiraz, 2003
Skills
– Microsoft Office (ICDL)
– Microsoft Project (MSP)
– Networking
– CCNA
– CWNA
– CCNP-BSCI
– Management Information System
– E-Commerce
– Socket Programming (Java)
– Multimedia Information System
– Database Management (MySQL)
– Data Analysis (SPSS)
– Green Technology
– Early Warning System
I am always willing and motivated to learn new things particularly in IT and Business.
Experience
1. Feb. 2007 – Dec 2009 System & IT Manager, Balan Sanat Co.
2. Feb. 2007 – May 2009 IT Instructor, Dibagaran institute
3. Aug. 2004 – Feb. 2007 Computer Specialist, Abad Rahan Pars Co.
4. Dec. 2001– Aug. 2004 System Manager / Network Administrator, Golden Computer Co.
WORK HISTORY
1. System & IT Manager / Feb. 2007 – Dec. 2009 / BALAN SANAT CO.
Main duties:
1- Upgrading and Supporting computer systems ( Software & Hardware )
2- The implementation of integrated LAN (Domain) Network Project under Windows 2003 Server
A- Preparation of using equipments (Rack, Switch, Server, …)
B- Implementation, installation and operation Network
C- Establish Network Security, management and maintenance
D- Implements data back-up
3- Consult and following to preparation application software for different units of Co. such as organization automation, preparation, production control, production planning
4- Design and implementing Wireless Network to make a connection between Shiraz office and factory in suburb of Shiraz (about 17 Km.) for using internet and VOIP facilities.
2. IT Instructor / Feb. 2007 – May 2009 / TEHRAN DIBAGARAN, Shiraz Agency
Dibagaran is one of the biggest institutes of technology in Shiraz that I was working in this institute as computer and IT instructor from 20 Jul. 2006 up to May 2009, in contractual-hours form.
3. Computer Specialist / Aug. 2004 – Feb. 2007 / ABAD RAHAN PARS (ARP Co.)
Some of my Duties:
1. Provide required computer systems for different unit of workshop such as technical office, accounting, survey, manager, . . .
2. Cause of backward place we couldn’t use telecommunication facilities, therefore after scrutiny and pursuit, manager director of ARP Co. contracted with a company for installation and operation a satellite system for using of internet in workshop, and after that I was in charge of all workshop communication.
3. Installation and operation LAN
4. Management, maintenance and enhancements of Network and computer systems
5. Cooperation with technical office and control project unit to preparation and alignment daily and monthly reports of workshop.
4. System Manager, Network Admin / Dec. 2001– Aug. 2004 / GOLDEN COMPUTER
Golden Computer is one of the biggest computer companies in Shiraz and now is the sale agency of Samsung and Albatron products.
Some of my Duties:
1. Cooperation in preparing, installation and operation Network equipments
2. Configuring, installation and operation LAN (workgroup and domain )
3. Establish and control system access and security with using of Group Policy
4. Arranges system maintenance and enhancements to meet user requirements
5. Consult and cooperation with Network Manager to offer better information and system definition