اشکان صادقی

_________________________________
سوابق تحصیلی:
– کارشناس ارشد شیمی آلی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
– کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
سوابق شغلی و مدیریتی:
– مدیریت رادیو اینترنتی پارسه
– مدیریت رادیو اینترنتی صدای آسمان
– مدیر پخش زنده برنامه بین المللی UniverseAlive
– پژوهشگر ارشد پروژه ملی آزمایشگاه حیات بنیادی DigiLab
– خبرنگار اسبق شورای تبلیغات اسلامی
– خبرنگار اسبق خبرگزاری پانا
– مدرس دوره های خبرنگاری در آموزش و پرورش استان اصفهان
– مدرس دوره های آیین سخنرانی به خبرنگاران دانش آموز استان اصفهان
– اولین مدرس آیین سخنرانی در دوره های خبرنگاری در ایران
– مدرس دوره های فشرده خبرنگاری – آیین سخنرانی به خبرنگاران خبرگزاری پانا در ایران
– کارگردان و تهیه کننده ی رادیو ام بی ای
موفقیتها و دستاوردهای علمی:
– دارنده ی تندیس دانشجوی ممتاز ( رتبه اول ) در دوران کارشناسی
– دارنده ی تندیس دانشجوی ممتاز ( رتبه اول ) در دوران کارشناسی ارشد
– رتبه اول رادیوهای اینترنتی در جشنواره رسانه های دیچیتال هفت سنگ
– تقدیر شده در جشنواره رسانه های سازمان فضائی ایران