هیات علمی آکادمی

خرداد ۴, ۱۳۹۵

01

آکادمی مجازی ایرانیان از برجسته ترین متخصصان و اساتید ایرانی داخل و خارج کشور در رشته های مختلف بهره می برد که هر کدام دارای سابقه کاری موثر در رشته خود می باشند:

مسعود رضائی سامان کندی محمد آکوچکیان

عبد الرسول تقوائی

sadeghi
اشکان صادقی محمد رفیعی نیا مهدی منصوری زاده
حمید رضا فاردار صابر میرزائی نفیسه وکیلی
داوود قلیچی

یاسمن تعصب

شیرین نیری
داریوش اسماعیلی بتول آقابابایی سامانی غزال منصوری
khademoreza moslehi01
محمد علی مهبد علی خادم الرضا  حمید رضا مصلحی