تقویم آموزشی آکادمی مجازی ایرانیان

خرداد ۴, ۱۳۹۵

01

تقویم آموزشی – اجرائی آکادمی مجازی ایرانیان

محل اجرا

زمان

عنوان

کلاسهای دوره آنلاین MBA
۱۱ خرداد ۹۶
شروع ترم ۲ دوره ۲۰
کلاسهای دوره آنلاین MBA
۱۱ خرداد ۹۶
شروع ترم ۳ دوره ۱۸ و ۱۹
آکادمی مجازی ایرانیان
۲۳ فروردین ۹۶

وبینار “داده کاوی و یادگیری ماشینی در کسب و کارهای نوین”

آکادمی مجازی ایرانیان
۱۵ اردیبهشت ۹۶

شروع دوره زبان انگلیسی تجاری

آکادمی مجازی ایرانیان
۱ خرداد ۹۶

وبینار “تولید کلاس جهانی”

آکادمی مجازی ایرانیان
۲۴ تیر  ۹۶

شروع دوره بیست و یکم MBA

مجتمع نیایش
۵ تیر  ۹۶

مراسم بیستمین سالگرد تاسیس آکادمی ایرانیان

شهرک علمی و تحقیقاتی
مرداد ۹۶

MBA Sharks 2017

کلاسهای دوره آنلاین MBA
شهریور ۹۶

شروع ترم ۳ دوره ۲۰

آکادمی مجازی ایرانیان
۱۵ مهر ۹۶

شروع دوره بیست و دوم MBA

کلاسهای دوره آنلاین MBA
آبان ۹۶

شروع ترم ۲ دوره ۲۱

آکادمی مجازی ایرانیان
دی ۹۶

شروع دوره بیست و سوم MBA

کلاسهای دوره آنلاین MBA
بهمن ۹۶

شروع ترم ۲ دوره ۲۲

کلاسهای دوره آنلاین MBA
اسفند ۹۶

شروع ترم ۳ دوره ۲۱