تقویم آموزشی

خرداد ۴, ۱۳۹۵

01

تقویم آموزشی – اجرائی آکادمی مجازی ایرانیان

محل اجرا

زمان

عنوان

کلاسهای دوره آنلاین MBA
۱۱ اردیبهشت ۹۵
شروع ترم ۲ دوره ۱۷
کلاسهای دوره آنلاین MBA
۱۱ اردیبهشت ۹۵
شروع ترم ۳ دوره ۱۶
آکادمی مجازی ایرانیان
۸ اردیبهشت ۹۵

وبینار “سازماندهی رهبری در شرکت دخانیات ایران

آکادمی مجازی ایرانیان

۱۳ اردیبهشت ۹۵

وبینار “پیری زودرس در سازمان تامین اجتماعی

آکادمی مجازی ایرانیان

۱۵ اردیبهشت ۹۵

رونمائی از “کافه MBA” نسخه ۷٫۰

آکادمی مجازی ایرانیان

۲۲ اردیبهشت ۹۵

وبینار “تاثیر اینترنت بر بازاریابی”

آکادمی مجازی ایرانیان

۲۷ اردیبهشت ۹۵

وبینار “اهمیت CRM برای سازمانها”

باغ شهر – اصفهان

۷ خرداد ۹۵

MBA Sharks 2016

آکادمی مجازی ایرانیان

۱۵ تیر  ۹۵

شروع دوره هجدهم MBA

مجتمع نیایش

۵ تیر  ۹۵

مراسم نوزدهمین سالگرد تاسیس آکادمی ایرانیان

آکادمی مجازی ایرانیان

مرداد ۹۵

وبینار “خلق محصول عالی”

کلاسهای دوره آنلاین MBA

شهریور ۹۵

شروع ترم ۳ دوره ۱۷

آکادمی مجازی ایرانیان

شهریور ۹۵

وبینار “بازاریابی شبکه ای”

آکادمی مجازی ایرانیان

شهریور ۹۵

وبینار “فناوری RFID در پزشکی”

آکادمی مجازی ایرانیان

شهریور ۹۵

وبینار “تجارت الکترونیک و امنیت”

آکادمی مجازی ایرانیان

۷ مهر ۹۵

نمایشگاه اجلاس فرصتهای سرمایه گذاری

آکادمی مجازی ایرانیان

۲۴ مهر ۹۵

شروع دوره نوزدهم MBA

کلاسهای دوره آنلاین MBA

آبان ۹۵

شروع ترم ۲ دوره ۱۸

آکادمی مجازی ایرانیان

دی ۹۵

شروع دوره بیستم MBA

کلاسهای دوره آنلاین MBA

بهمن ۹۵

شروع ترم ۲ دوره ۱۹

کلاسهای دوره آنلاین MBA

اسفند ۹۵

شروع ترم ۳ دوره ۱۸