01

تقویم آموزشی – اجرائی آکادمی مجازی ایرانیان

محل اجرا

زمان

عنوان

کلاسهای دوره آنلاین MBA
11 خرداد 97
شروع ترم 2 دوره 23
کلاسهای دوره آنلاین MBA
11 خرداد 97
شروع ترم 3 دوره 21 و 22
آکادمی مجازی ایرانیان
23 فروردین 97
وبینار “چگونه یک ارائه برجسته داشته باشیم”
آکادمی مجازی ایرانیان
15 اردیبهشت 97
شروع دوره زبان انگلیسی تجاری
آکادمی مجازی ایرانیان
1 خرداد 97
وبینار “ابزار کارآمد در معرفی استارتاپها”
آکادمی مجازی ایرانیان
24 تیر  97
شروع دوره بیست و چهارم MBA
مجتمع نیایش
5 تیر  97
مراسم بیست و یکمبن مین سالگرد تاسیس آکادمی ایرانیان
آکادمی مجازی ایرانیان
5 تیر  97
انتشار کتاب صوتی خلق محصول ناب
مجموعه استارتاپهای آبی سفید
16 شهریور 97
MBA Sharks 2018
کلاسهای دوره آنلاین MBA
شهریور 96
شروع ترم 3 دوره 23
تهران
26 تا 31 شهریور
 کارگاه ترکیبی Business Sharks
آکادمی مجازی ایرانیان
5 مهر 97
انتشار نسخه 1 استاد اپ
آکادمی
10 مهر 97
شروع کارگاه آنلاین خلق محصول ناب
آکادمی مجازی ایرانیان
15 مهر 97
شروع دوره بیست و پنجم MBA
کلاسهای دوره آنلاین MBA
آبان 97
شروع ترم 2 دوره 24
آکادمی مجازی ایرانیان
دی 97
شروع دوره بیست و ششم MBA
کلاسهای دوره آنلاین MBA
بهمن 97
شروع ترم 2 دوره 25
کلاسهای دوره آنلاین MBA
اسفند 97
شروع ترم 3 دوره 24